FOUND FOOTAGE

WIZUALNA HISTORIA XIX WIEKU

 

Każdemu z przedstawień cyklu towarzyszy temat przewodni ustanawiający ramę historycznej narracji, a zarazem współczesną ramę jej odbioru. To oczywiście gest autorski, który odsłania poglądy i punkty widzenia decydujące, między innymi, o takim a nie innym wyborze spektakli, zjawisk teatralnych czy bohaterów.
Filmy zrealizowane techniką found footage, zamieszczane w głównej konstelacji każdego z przedstawień wychodzą zawsze od tematu głównego i podejmują refleksję nad bagażem wiedzy, sentymentów i uprzedzeń, z którymi podchodzi się dzisiaj do tych tematów. Filmy zmontowane z fragmentów innych filmów i materiałów wizualnych – starych i nowych – zaświadczają o wielości dyskursów, mnogości odniesień i stanowisk, a zarazem o kliszach mentalnych decydujących o współczesnym sposobie widzenia historii. Filmy próbują wytyczać w tym gąszczu, może ryzykowny, ale wyrazisty szlak i opowiadać nie tyle historię teatru, ile historię przedstawiania.

[zamknij]